ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

€175.00

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΧΩΡΟΥ, ΛΕΚΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΙ) ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ