ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΙΝΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

€260.00

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ : 1/09/2022

ΔΕΥΤΕΡΑ (09:00-10:25) - ΤΕΤΑΡΤΗ (10:35-12:00) - ΠΕΜΠΤΗ (09:00-10:25)


ΩΡΕΣΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
09:00-10:25ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ
10:35-12:00ΤΕΤΑΡΤΗ