Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Οι ημερομηνίες των εξετάσεων θα ανακοινωθούν μετά την λήξη της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων.

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Το πρόγραμμα μαθημάτων προετοιμασίας θα ανακοινωθεί σύντομα.

Έντεκα (11) μόνιμες θέσεις Α8 Λειτουργού Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Μία (1) μόνιμη θέση Α8 με ειδίκευση στη Νομική

Μία (1) μόνιμη θέση Α8 με ειδίκευση στην Πληροφορική

Μία (1) μόνιμη θέση Α8 με ειδίκευση στη Διαχείριση Κινδύνων/Στατιστική

Μία (1) μόνιμη θέση Α8 με ειδίκευση στις Δημόσιες/Διεθνείς Σχέσεις

Τρεις (3) μόνιμες θέσεις Α5 Τεχνικού Πληροφορικής

Δεκαέξι (16) μόνιμες θέσεις Α2 Γραμματειακού Λειτουργού

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου στην ακόλουθη διεύθυνση: https://recruitment.cysec.gov.cy/

Η εξεταστέα ύλη θα ανακοινωθεί στο επόμενο σύντομο χρονικό διάστημα.


Για περισσότερες πληροφορίες:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ