ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΡΙΣΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΝΕΟ ΤΗΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

 

Το Φροντιστρι μας θα προσφρει τα ακλουθα μαθματα προετοιμασας για τις εξετσεις διορσιμων εκπαιδευτικν: Να Ελληνικ, Δεξιτητες, Μαθηματικ Δημοτικς.

Τα μαθματα θα διεξγονται εξ ολοκλρου διαδικτυακ (live).Τα μαθματα μαγνητοσκοπονται στε οι συμμετχοντες να μπορον να τα ξαναπαρακολουθον.  Πληροφορες για τη διαδικασα εγγραφς και για τον τρπο διεξαγωγς των διαδικτυακν μαθημτων θα βρετε στην εντητα ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ.

ναρξη μαθημτων:

Μαθηματικ Δημοτικς: 7 Σεπτεμβρου 2021

Δεξιτητες (νο τμμα) : 13 Σεπτεμβρου

Να Ελληνικ (νο τμμα) :Δευτρα 15 Σεπτεμβρου 2021

Λξη μαθημτων: Πμπτη 11 Νοεμβρου 2021

 

Αργες: 1η και 28η Οκτωβρου 2021

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Στα δδακτρ μας συμπεριλαμβνονται και τα βιβλα.

Να Ελληνικ: €250 

Δεξιτητες: €300 

Μαθηματικ Δημοτικς: €300

Πακτο λων των μαθημτων: €700 

Να Ελληνικ και Δεξιτητες: €500 

Να Ελληνικ και Μαθηματικ Δημοτικς: €500 

Μαθηματικ Δημοτικς και Δεξιτητες: €540 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ  ΤΕΤΑΡΤΗ  ΠΕΜΠΤΗ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

18:05 - 19:30

 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

18:00 - 19:30 

 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

18:05 - 19:30

 
    

  ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

18:30 - 20:30 

  

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

19:45 - 21:15

Το μθημα των Μαθηματικν Δημοτικς αρχζει απ τη Τρτη 7 Σεπτεμβρου, οι Δεξιτητες (νο τμμα) 13 Σεπτεμβρου και τα Να Ελληνικ (νο τμμα) 15 Σεπτεμβρου.

  My cart: 0 product(s) (€0.00)