Τα μαθματα για τις ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ και τις εξετσεις πρσληψης ΔΙΟΡΙΣΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ θα πραγματοποιηθον εξ ολοκλρου διαδικτυακ. Οι συνθκες που δημιοργησε η πανδημα COVID-19 δεν μας επιτρπουν να διακινδυνεσουμε την υγεα των μαθητν και του προσωπικο μας. Επσης δεν θλουμε να διακινδυνεσουμε τη συμμετοχ των μαθητν μας στις εξετσεις, αφο σε περπτωση παρουσασης θετικο κροσματος παραμονς των εξετσεων θα οδηγσει σε απομνωση τσο του επιβεβαιωμνου φορα σο και των επαφν του.

Αντιλαμβανμενοι τις δυσκολες που δημιουργε η παροσα κατσταση και ταυτχρονα αναλογιζμενοι την ευθνη για την σωστ προετοιμασα των υποψηφων, το Φροντιστρι μας επιλγει τη μθοδο τς απευθεας μετδοσης (live) των μαθημτων η οποα προσομοιζει στον καλτερο δυνατ βαθμ με το περιβλλον που θα συναντοσε κποιος στην τξη, δνοντας την ευκαιρα στους συμμετχοντες να παρεμβανουν (interact)  και να συμμετχουν στο μθημα υποβλλοντας απορες και ερωτσεις στον εκπαιδευτ, πως δηλαδ θα γινταν με φυσικ παρουσα στο χρο του Φροντιστηρου μας. Οι μαθητς που εγγρφονται στα διαδικτυακ μας μαθματα παρνουν τα βιβλα των μαθημτων μσω εταιρεας μεταφορν, εν εκπαιδευτικ υλικ θα βρσκεται αναρτημνο και στην πλατφρμα διεξαγωγς των μαθημτων.

Πληροφορες για τα δδακτρα και τα προγρμματ μας στις εντητες ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ και ΔΙΟΡΙΣΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ.

Οδηγες εγγραφς

Για να μπορσει κποιος να εγγραφε στα μαθματ μας θα πρπει να ακολουθσει τα πιο κτω βματα:

 1. Να δημιουργσει λογαριασμ (account) στην ιστοσελδα μας συμπληρνοντας τα απαρατητα πεδα.
 2. Παρακαλ προσξετε τι για τη δημιουργα ονματος χρστη και κωδικο πρσβασης απαιτεται ελχιστος αριθμς ξι (6) ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ συνεχμενων χαρακτρων.
 3. Να ενεργοποισει τον λογαριασμ του μσω ηλεκτρονικο μηνματος (email) που θα λβει αμσως μετ τη δημιουργα του λογαριασμο του.
 4. Χρησιμοποιντας τα στοιχεα πρσβασης (νομα χρστη και κωδικς πρσβασης) να εισλθει στην ιστοσελδα μας και να επισκεφτε την εντητα «ΑΓΟΡΑΣΤΕ ONLINE ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΑΣ ΥΛΙΚΟ»  που βρσκονται τα πεδα που αφορον στα ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ.
 5. Να επιλξει το πργραμμα διαδικτυακν μαθημτων που τον ενδιαφρει και να το προσθσει στο καλθι αγορν του. Παρακαλομε να επιλξετε τις σωστς μρες και ρες των μαθημτων.
 6. Βεβαιωθετε τι στο καλθι αγορν βρσκεται το σωστ πργραμμα (προν) που σας ενδιαφρει και ακολοθως προχωρστε στην αγορ του μσω της επιλογς PAYPAL. Θα μεταφερθετε στο περιβλλον της PAYPAL και αν δεν χετε δη λογαριασμ με την PAYPAL θα χετε τις εξς επιλογς: α) να πληρσετε μνο, πως δηλαδ πληρνετε σε οποιοδποτε περιβλλον διαδικτυακν αγορν /και β) να δημιουργσετε λογαριασμ χωρς μως να εναι υποχρεωτικ αφο η επιλογ αυτ δεν διαφρει απ την επιλογ (α) (μπορετε δηλαδ και πλι να πληρσετε μνο χωρς τελικ να επιλξετε να δημιουργσετε λογαριασμ στη PAYPAL).
 7. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, κποιος μπορε να εγγραφε στα διαδικτυακ μας μαθματα με πληρωμ των διδκτρων μσω τρπεζας (ηλεκτρονικ σε κατστημα) και αποστλλοντας την κατθεσ του με τα στοιχεα του (νομα, τηλφωνο και πργραμμα που επλεξε να εγγραφε) στο email info@ktee.ac.cy με θμα αναφορς ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΔΙΟΡΙΣΙΜΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ.

Σε σχση με το σημεο 7 τα στοιχεα του τραπεζικο μας λογαριασμο εναι τα ακλουθα:

νομα Λογαριασμο   : H.A.P. SCHOOLS LTD

Αριθμς Λογαριασμο : 012001032486

SWIFT BIC                   : BCYPCY2N

IBAN                             : CY48002001200000000103248600

 

Μετβαση στη πλατφρμα TEAMS και οδηγες χρσης

 

 1. Αμσως μετ την αγορ του προγρμματος μαθημτων το Φροντιστριο θα επικοινωνσει μαζ σας μσω ηλεκτρονικο μηνματος με το οποο θα σας ενημερνει για το νομα χρστη και τον κωδικ πρσβασης στην πλατφρμα TEAMS της Microsoft. Στο περιβλλον TEAMS θα δετε τις ομδες και το πργραμμα των μαθημτων που επιλξατε να παρακολουθετε.
 2. Τα μαθματα θα μαγνητοσκοπονται αποκλειστικ και μνο απ το Φροντιστριο (απ τον διαχειριστ της πλατφρμας απ τον εκπαιδευτ) και θα χρησιμοποιονται αποκλειστικ και μνο απ τους συμμετχοντες στα μαθματα για σκοπος επαναλψεων.
 3. Απαγορεεται αυστηρ η μαγνητοσκπηση και η αναπαραγωγ των μαθημτων απ οποιονδποτε λλο συμμετχοντα. Τα μαθματα αποτελον πνευματικ ιδιοκτησα του Ιδιωτικο Φροντιστηρου Κ.Τ.Ε.Ε.
 4. Για σκοπος προστασας των προσωπικν δεδομνων των συμμετεχντων στα μαθματα δεν πρπει να χρησιμοποιετε φωτογραφες που να αποκαλπτουν προσωπικ δεδομνα /και χαρακτηριστικ.
 5. Οι κμερες σας πρπει να εναι απενεργοποιημνες, εν τα μικρφων σας θα πρπει να εναι στη στση σγασης (mute) μχρι να επιτρψει ο εκπαιδευτς την παρμβασ σας.
 6. Με την αγορ του εκπαιδευτικο προντος ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ αποδχεστε τι τα μαθματα θα μαγνητοσκοπονται για τους σκοπος διδασκαλας και επανληψης.
 7. Τα μαγνητοσκοπημνα μαθματα και οποιοδποτε λλο υλικ το οποο θα βρσκεται αναρτημνο στην πλατφρμα καθς και οι ομδες των μαθημτων και τα στοιχεα πρσβασς σας θα διαγραφον την ημρα της εξτασης.
 8. Η δλωση πολιτικς του Φροντιστηρου μας για τη συλλογ και επεξεργασα προσωπικν δεδομνων βρσκεται στους ρους και προποθσεις της ιστοσελδας μας.

Για οποιεσδποτε πληροφορες διευκρινσεις παρακαλομε να επικοινωνετε με το Φροντιστρι μας στα τηλφωνα 7777 7646 και 22677179.

  My cart: 0 product(s) (€0.00)